Ӱнерди КПРФ учун беригер! (неоткорректированный цензурой "АЧ" вариант текста)

Рейтинг:   / 0

Аркыдашты токтодор, тизегердеҥ турар, бажарды кӧдӱрер!

Ӱнерди КПРФ учун беригер!

 

    Кайран, алтай калык! Бу кӱндерде бистиҥ Республиканыҥ аймактарыла агитационный јорукташла јӱрӱп, бистиҥ не де эмес аркыга киргенисти, нени де керексибей турганысты, алтай школдордо ӱзе ӱзе јарлар, ӱзе стенедеги бичимелдер орус тилле эдилгенин, бойыстыҥ экинчи государственный алтай тилиске ајару ас болуп турганын, сайыттардаҥ коркып турганысты акту бойымныҥ кӧзимле кӧрӧргӧ келишти.

    Кажы ла алтай јуртта эзирик эрлер. Алтай келиндер калганчы кӱчин салып, јок јердеҥ нени де таап, балдарын кийиндирет, балдарын азырайт, балдарын ӱредет. Кӧп алтай балдар, уулдары да, кыстары да, городторго барып, эне-адазыныҥ мал-ажын саткан акчазыла ӱренердиҥ ордына, кафелерде бу акчаны сыралап, эмезе аркыдап салат. Алтай проституция табылган. Бу тӱбекти јеҥерге Государственный Думада сыраны алкогольный продукция деп чотоор јасакты коммунисттер ас болгоны учун ӧткӱрип албай јат. КПРФ-тыҥ программазында аркы чыгарышты государствоныҥ колына алар деп, аҥылу јолдыктар бар.

 

     Мӧндӱр-Соккондо бир партия олор учун улус 80% ӱн берзе, школго кӧлӱк сыйлаарыс деген деп, биске бу јурттыҥ ӱредӱчилери айдышты. Мен ол сӧстӧрди Кырлыктыҥ ла Экинурдыҥ ӱредӱчилерине КПРФ-таҥ айттым. Је учында јартадым - бу кӧк тӧгӱн мекелеш, бого бӱтпегер, кандый да партия 80% ӱн алып албас. Бир амтажып калган партия улусты чек аамай эдип алган.

    Је эҥ ле јаан тӱбек – ол улустыҥ јаҥнаҥ коркып турганы. Јаҥдагы партия учун сайыттар ижинеҥ барып, иштеер ӧйдӧ бу партия учун агитировать эдип јат. Улус коркып турган - бу јаҥныҥ партиязын јӧмӧбӧзӧ олорды, эмезе олордыҥ балдарын иштеҥ чыгарар, ишке албас, иште карьера болбос, кандый бир льготалар болбос, олордыҥ јуртына эмезе аймагына акча чыгарылбас, «спортклуб тудулбас», тӱрген болуш јетирер кӧлӱктер берилбес, јол јазалбас ла ден чек «кудай јаман кӧрӧрине» јетире јаман болор. Улуска јартадыс – ол јастыра, кем де слерди канайып та албас, бойыс бажысты олордыҥ кӧдӧниниҥ алдына сукпазас, олор бисти канайып та албас. Кӧрӧр. Алдындагы талдаштарда Майма јуртта КПРФ бастыра партияларды акалап, «Единая Россияны» база јеҥген. Эмди јаҥныҥ партиязын јӧмӧӧргӧ Маймага акчаныҥ јаҥмыры јаап јат – олор тӧс тепсеҥин фонтан тургузып туруп јазады, тош ӧргӧ туткулап јат, оромдорын асфальтла бӱркегилейт, јаҥы типовой тураларлу Алгаир-1, Алгаир-2 деп микрорайондор тудулат, сӱрее јуур ла јоголтор завод туткулайт, газ кажы ла турага тартылат ла оноҥ до ӧскӧзи. Мораль – коркыганды кем де тообос, кем де ого нени де бербес, там базынар.

    Школго керектӱ алтай бичиктер чыгарарга 2007 јылда 1 миллион 177 муҥ салковой, 2008 јылда 783 муҥ салковой , 2009 јылда – 481 муҥ салковой , 2010-2011 јылдарда, бодолы, 600 муҥ салковойдоҥ чыгарылган. Бистиҥ сайыттарга алып турган бир иномарка-джиптиҥ баазы 1 миллион 400 муҥ салковой болзо, бӱткӱл алтай калыктыҥ балдары, олордыҥ алтай тили бир сайыттыҥ кӧдӧнине де турбай јат! Алтай Республиканыҥ ӱредӱ министерствозыныҥ прокуратура ажыра бистиҥ некеп алган каруузында бӱгӱн школдорго 51 алтай тилдиҥ бичиктери ле ӱредӱ-методикалык материалдар чыгарар керек. Бу иштиҥ баазы 8 миллион салковой. Јӱк бу јуукта, талдаштар алдында башкару алтай тилдиҥ ӧзӱмине 63 миллион акча чыгарар јӧп чыгарган. Бу јӧпти Бердников «политический» деп чын айдат. Олор мынайда чийет - «со стороны оппозиции часто звучат упреки в том, что нынешнее правительство недостаточно внимания уделяет проблемам алтайского языка. РЦП «Развитие алтайского языка на 2012-2014 годы», очевидно, призвана успокоить критиков». «К этим вещам надо щепетильно относиться, не давать повод оппонентам, националистам использовать пробелы в деятельности органов исполнительной власти по развитию, сохранению алтайского языка, челканского, тубаларского и других наречий», - похвалил Александр Бердников принятую программу». Слерге јарт боло берген болбой – бу бистиҥ некеп алган турултагыс, биске таштап берген сӧӧгис. Чек унчыкпай отурган болзос, бу да, эм тургуза чаазындагы, акча биске берилбес эди. Ол ок ӧйдӧ билип туругар, бу акча ӱзе алтай тилге эмеш те болзо тийип турган ишке берилген: радио ло телевидениеге, билимге, артисттерге, бичиичилерге, јурукчыларга, туризмге, институттарга, ӱредӱчилерге ле учында алтай бичиктерге, ол тоодо художественный бичиктерге. Та ла та...Эмди кезик билимчилер школдорго бичиктер бичиирге гонорарларды ол ло бойы ас кеминде артырган, кем де нени де чийбес, анайдарда, олордо шылтак болор кепке базар бичиктер јок деер; кезик билимчилер бу иш, бу болуш орой келгени учун тилин јылыйткан алтай балдарды ойто кайра тилине бурып албас; кезиктери оноҥ болгой, бӱткӱл алтай калык тилин јылыйттар чочыдулу критический бозогоноҥ ажа коно берген деп шӱӱлте эткилейт. Керек чын мындый болзо, алтай калык бойыныҥ тилин јоголткон «геройлорын» билер ле ундыбас учурлу. КПРФ јаҥда болгон болзо, бу сурак туку качан чечилип калар эди. Коммунисттер јаҥда болордо алтай бичиктер толо болгон, алтай бичиичилердиҥ бичиктери јаантайын чыккан, алтай литература телекей кемине кепке базылып, текши јарлу болгон. Бис совет јаҥ болордо бичик-билик јанынаҥ сайрап јатканысты эмди оҥдоп турбай...

    Эмдиги јаҥ бисти там ла там бой-бойыска тукурып, бир калык болуп айдынып албас эдип јатканы эмди кажы ла эмеш сананып турган кижиге јарт болуп калды. Алтай калыктыҥ Курултайы јаҥга јылбыҥдууш Эл Башчы тутпазы јартала берерде, јаҥ экинчи «аҥылу Курултай» ӧткӱрди, сӧс укур алтай сайыттарды ла бир алтай јылбыҥдушты тузаланып салды. Јербойындагы јаҥныҥ тоомјызы чек тӱжӱп калганын Москва оҥдоп, алтай кижини, С.Т. Пекпеевти «Единая Россияныҥ» списогыныҥ бажына тургузып, Пекпеевти тузаланып салды. Ого ӱзеери, алтай калыкты бӱткӱлинче аманат (заложник) эдип салгылады. Сергей Тимурович алтай калыктыҥ Тӧс Тӧргӧӧзиниҥ јуунына келип келер талдаштарда јӧмӧлтӧ этсин деп болуш сураарда, Тӧс Тӧргӧӧ јӧбин бербеген. Ол тушта С.Т. Пекпеев «Тӧс Тӧргӧӧ ол бастыра алтай калык эмес» деерде, алтайлардыҥ 7-чи Курултайы кӱчӱрген айдыҥ 4-чи кӱнинде јуулып, Ойбокто бир кижидий КПРФ-ты јӧмӧӧр јӧп јараткан. Чат болбосто, бистиҥ Республиканыҥ башчызы А.В. Бердников республикан национал гимназияныҥ интернадыныҥ 120 бала јадар јерин алтай балдардаҥ блаайла, лицейдин балдарына, ол тоодо ӧскӧ алтай балдарга база, сыйлап береле, алтай улусты оноҥ ары чагыштырып салды. Интернатта јатканы учун бир баланаҥ 5000 салковой акча тӧлӧттирип турганы учун кезик эне-адалар ол до бааны тӧлӧп албай, эмезе балазын ойто кайра алат, эмезе городто тӧрӧӧндӧрине јатырат. Лицейдиҥ эне-адалары 5 муҥды чӱрче ле тӧлӧп, балдарын јатырып ийерге турганын ајаруга алза, чын, лицейге эмеш карманы калыҥ улустыҥ балдары кирет. Онойдордо, национал гимназияныҥ интернады учун учына јетире тартыжар керек, тегин улустыҥ јайалталу балдарына ӱренип јадар арга болзын деп, јадатан бааны тӱжӱрер керек. Бу ла јуукта бистиҥ парламент бистиҥ Республиканыҥ акту бойыныҥ бюджединеҥ 200 миллион акчаны бир кижиниҥ дачазындӧӧн јол јазаарына чыгарды. Бистиҥ аэропортко туристтерди ӱрендирерге олордыҥ самолетло учар билеттерине дотация эдип авиакомпанияларга акча чыгарары шӱӱжилет. Совет јаҥ болордо бис интернатка чек акча тӧлӧбӧй јатканыс. Бала јадар бааны 8-9 муҥ этсе башкаруда шылтак боло берер – «алтай балдар интернатта јатпай јат, интернат куру туруп турган учун бис оны гимназиянаҥ чек айрып јадыс» деп, айдарга. Бистиҥ башкару аамай ба, эмезе бисти ӧнӧтӧйин бой-бойыска тукурып турган ба? Арасейдиҥ ӱредӱзиниҥ министри А. Фурсенко мындый губернаторлорды «идиоты» деп адаганын ундыбайлы.

        Бӱгӱнги кӱнде КПРФ сок јаҥыс албаты учун турган партия. Јӱк ле КПРФ Эл Курултайдыҥ сессиязынаҥ чыгып туруп, Алтай Республиканыҥ ӱредӱчилериниҥ одын ла электроот учун компенсациязын некеп алган, тӧлӧӧр эткен. Јӱк ле КПРФ Эл Курултайдыҥ сессиязына суракты тургузып, Каракокшаныҥ больницазын јаптырбай, токтодып салган ла оноҥ до кӧп сурактардыҥ аайына чыккан. КПРФ оноҥ кӧп албатыга керектӱ јакшы керектер эдер эди, је олордыҥ бӱгӱн ӱндери ас.

    Алтай эл-јон! Алтай калыктыҥ 7-чи Курултайыныҥ јӧбин бӱдӱрип, Арасейдиҥ Государственный Думазыныҥ депутаттарын тудар талдаштарда ӱнисти КПРФ учун беректер!

    В. Кудирмеков

"Алтайдыҥ Чолмоны" №228 от 02.12.2011г.

Комментарии   

0 #1409 DustinSwife 24.01.2018 05:09
k http://genericviagrasak.com buying viagra online
generic viagra coupons
generic viagra coupons does insurance cover viagra
Цитировать | Сообщить модератору
0 #1408 DustinSwife 24.01.2018 04:35
s http://sildenafilsak.com is there a generic for viagra
sildenafil 100mg
sildenafil coupons viagra 100mg price
Цитировать | Сообщить модератору
0 #1407 DustinSwife 24.01.2018 04:04
j http://sildenafilsak.com canadian pharmacy generic viagra
here i found it
example here is viagra government funded
Цитировать | Сообщить модератору
0 #1406 DustinSwife 24.01.2018 03:35
b http://cialissak.com cialis price cvs
buy generic cialis
cialis over the counter 2017 is there a generic cialis
Цитировать | Сообщить модератору
0 #1405 DustinSwife 24.01.2018 03:02
e http://cialissak.com cialis for women
www
cialis usa cialis prices
Цитировать | Сообщить модератору
0 #1404 ThomasScoog 24.01.2018 02:49
b viagra falls viagra side effects
generic viagra coupons
viagra or cialis http://genericviagrasak.com
Цитировать | Сообщить модератору
0 #1403 DustinSwife 24.01.2018 02:31
d http://cialissak.com discount cialis
cialis
cialis usa when will cialis be over the counter
Цитировать | Сообщить модератору
0 #1402 DustinSwife 24.01.2018 02:04
v http://sildenafilsak.com discount viagra
sildenafil price
sildenafil 100mg how long for viagra to work
Цитировать | Сообщить модератору
0 #1401 DustinSwife 24.01.2018 01:36
e http://genericviagrasak.com sildenafil generic
generic viagra online pharmacy
viagra alternatives to viagra
Цитировать | Сообщить модератору
0 #1400 ThomasScoog 24.01.2018 01:14
w sildenafil 100mg sildenafil citrate
more info
herbal viagra reviews http://sildenafilsak.com
Цитировать | Сообщить модератору
0 #1399 DustinSwife 24.01.2018 01:02
d http://cialissak.com cialis over the counter 2017
cialis coupon
cialis price of cialis
Цитировать | Сообщить модератору
0 #1398 ThomasScoog 24.01.2018 00:35
i sildenafil citrate sildenafil
when to take viagra
sildenafil cost http://sildenafilsak.com
Цитировать | Сообщить модератору
0 #1397 DustinSwife 24.01.2018 00:26
v http://genericviagrasak.com watermelon viagra
viagra
generic viagra coupons viagra definition
Цитировать | Сообщить модератору
0 #1396 ThomasScoog 23.01.2018 23:55
p sildenafil over the counter sildenafil online
sildenafil generic
generic viagra names http://sildenafilsak.com
Цитировать | Сообщить модератору
0 #1395 DustinSwife 23.01.2018 23:48
y http://sildenafilsak.com generic sildenafil citrate
read more
bonuses generic sildenafil citrate
Цитировать | Сообщить модератору
0 #1394 ThomasScoog 23.01.2018 23:14
u buy cialis online safely cialis vs. viagra
view web page
cialis and alcohol http://cialissak.com
Цитировать | Сообщить модератору
0 #1393 DustinSwife 23.01.2018 23:05
y http://sildenafilsak.com viagra vs cialis
sildenafil coupons
sildenafil citrate viagra cost
Цитировать | Сообщить модератору
0 #1392 ThomasScoog 23.01.2018 22:33
z sildenafil over the counter sildenafil generic
sildenafil generic
female viagra name http://sildenafilsak.com
Цитировать | Сообщить модератору
0 #1391 DustinSwife 23.01.2018 22:26
b http://cialissak.com cialis side effects
buy generic cialis
buy generic cialis cialis patent
Цитировать | Сообщить модератору
0 #1390 ThomasScoog 23.01.2018 21:50
z how much is cialis cialis free trial offer
cialis coupon
buy cialis http://cialissak.com
Цитировать | Сообщить модератору
0 #1389 DustinSwife 23.01.2018 21:47
p http://sildenafilsak.com viagra cialis
sildenafil 100mg
related site sildenafil 100mg
Цитировать | Сообщить модератору
0 #1388 ThomasScoog 23.01.2018 21:10
h generic viagra for sale how to buy viagra
generic viagra
generic sildenafil citrate http://genericviagrasak.com
Цитировать | Сообщить модератору
0 #1387 DustinSwife 23.01.2018 21:08
z http://cialissak.com tadalafil 20 mg
buy cialis
buy cialis discount cialis
Цитировать | Сообщить модератору
0 #1386 DustinSwife 23.01.2018 20:31
q http://cialissak.com cialis or viagra
additional reading
cialis cialis half life
Цитировать | Сообщить модератору
0 #1385 ThomasScoog 23.01.2018 20:24
p generic viagra online pharmacy viagra pill
generic viagra pills
viagra pills http://genericviagrasak.com
Цитировать | Сообщить модератору
0 #1384 DustinSwife 23.01.2018 19:54
m http://cialissak.com buying cialis online safely
buy generic cialis
generic cialis cialis india
Цитировать | Сообщить модератору
0 #1383 ThomasScoog 23.01.2018 19:44
x does insurance cover viagra generic for viagra
generic viagra
viagra from canada http://genericviagrasak.com
Цитировать | Сообщить модератору
0 #1382 DustinSwife 23.01.2018 19:16
x http://genericviagrasak.com viagra alternatives
generic viagra
generic viagra coupons viagra generic name
Цитировать | Сообщить модератору
0 #1381 ThomasScoog 23.01.2018 19:04
c buy cialis cialis coupon walmart
tadalafil for sale
cialis 30 day free trial http://cialissak.com
Цитировать | Сообщить модератору
0 #1380 DustinSwife 23.01.2018 18:36
f http://sildenafilsak.com difference between viagra and cialis
sildenafil generic
sildenafil over the counter viagra commercial
Цитировать | Сообщить модератору
0 #1379 ThomasScoog 23.01.2018 18:27
h sildenafil generic sildenafil price
sildenafil citrate
cheap viagra online http://sildenafilsak.com
Цитировать | Сообщить модератору
0 #1378 DustinSwife 23.01.2018 17:56
n http://genericviagrasak.com is there a generic viagra
generic viagra
generic viagra for sale viagra ingredients
Цитировать | Сообщить модератору
0 #1377 ThomasScoog 23.01.2018 17:46
z generic viagra online pharmacy viagra and alcohol
viagra
how long for viagra to work http://genericviagrasak.com
Цитировать | Сообщить модератору
0 #1376 DustinSwife 23.01.2018 17:19
r http://sildenafilsak.com liquid viagra
sildenafil 100mg
sildenafil cost of viagra
Цитировать | Сообщить модератору
0 #1375 ThomasScoog 23.01.2018 17:06
c cialis overdose viagra cialis
tadalafil 20mg
difference between viagra and cialis http://cialissak.com
Цитировать | Сообщить модератору
0 #1374 DustinSwife 23.01.2018 16:38
h http://cialissak.com generic cialis online
cialis
buy cialis best place to buy cialis online
Цитировать | Сообщить модератору
0 #1373 ThomasScoog 23.01.2018 16:21
o sildenafil over the counter sildenafil online
cheap viagra online canadian pharmacy
viagra prescription http://sildenafilsak.com
Цитировать | Сообщить модератору
0 #1372 DustinSwife 23.01.2018 16:00
i http://sildenafilsak.com viagra for the brain
sildenafil 100mg
sildenafil generic free viagra samples before buying
Цитировать | Сообщить модератору
0 #1371 ThomasScoog 23.01.2018 15:37
n generic viagra pills sildenafil generic
generic viagra
is viagra over the counter http://genericviagrasak.com
Цитировать | Сообщить модератору
0 #1370 DustinSwife 23.01.2018 15:22
s http://genericviagrasak.com viagra and alcohol
generic viagra coupons
viagra when does viagra go generic
Цитировать | Сообщить модератору
0 #1369 ThomasScoog 23.01.2018 14:54
a generic viagra pills cost of viagra
generic viagra pills
discount viagra http://genericviagrasak.com
Цитировать | Сообщить модератору
0 #1368 DustinSwife 23.01.2018 14:43
g http://sildenafilsak.com herb viagra
sildenafil
sildenafil citrate otc viagra
Цитировать | Сообщить модератору
0 #1367 ThomasScoog 23.01.2018 14:13
a buy cialis how to take cialis for best results
cialis usa
buy generic cialis online http://cialissak.com
Цитировать | Сообщить модератору
0 #1366 DustinSwife 23.01.2018 14:03
l http://genericviagrasak.com sildenafil price
generic viagra
generic viagra coupons levitra vs viagra
Цитировать | Сообщить модератору
0 #1365 ThomasScoog 23.01.2018 13:30
l sildenafil online sildenafil coupons
sildenafil citrate
sildenafil generic http://sildenafilsak.com
Цитировать | Сообщить модератору
0 #1364 DustinSwife 23.01.2018 13:19
y http://sildenafilsak.com viagra generic
sildenafil
sildenafil generic viagra online prescription free
Цитировать | Сообщить модератору
0 #1363 ThomasScoog 23.01.2018 12:54
a sildenafil 100mg sildenafil coupons
sildenafil online
revatio vs viagra http://sildenafilsak.com
Цитировать | Сообщить модератору
0 #1362 DustinSwife 23.01.2018 12:46
e http://cialissak.com how much is cialis
buy cialis
buy cialis when will generic cialis be available
Цитировать | Сообщить модератору
0 #1361 ThomasScoog 23.01.2018 12:21
q generic cialis cialis 5mg
cialis
when will cialis be over the counter http://cialissak.com
Цитировать | Сообщить модератору
0 #1360 DustinSwife 23.01.2018 12:11
l http://genericviagrasak.com is viagra government funded
generic viagra for sale
generic viagra pills viagra online usa
Цитировать | Сообщить модератору
0 #1359 ThomasScoog 23.01.2018 11:48
b generic viagra for sale how long for viagra to work
viagra
why is viagra so expensive http://genericviagrasak.com
Цитировать | Сообщить модератору
0 #1358 DustinSwife 23.01.2018 11:40
q http://sildenafilsak.com alternatives to viagra
sildenafil coupons
sildenafil over the counter is viagra safe
Цитировать | Сообщить модератору
0 #1357 ThomasScoog 23.01.2018 11:14
i viagra generic viagra
generic viagra
cost of viagra http://genericviagrasak.com
Цитировать | Сообщить модератору
0 #1356 ThomasScoog 23.01.2018 10:40
t viagra does viagra work
visit website
cialis vs viagra http://genericviagrasak.com
Цитировать | Сообщить модератору
0 #1355 DustinSwife 23.01.2018 10:34
d http://sildenafilsak.com viagra sample
sildenafil 100mg
sildenafil 100mg can women take viagra
Цитировать | Сообщить модератору
0 #1354 ThomasScoog 23.01.2018 10:08
i generic cialis buy generic cialis online
cialis
cialis free trial http://cialissak.com
Цитировать | Сообщить модератору
0 #1353 DustinSwife 23.01.2018 09:59
k http://cialissak.com free cialis coupon
buy cialis
cialis for sale online cialis without a doctor prescription
Цитировать | Сообщить модератору
0 #1352 ThomasScoog 23.01.2018 09:34
a buy real viagra online sildenafil coupons
sildenafil coupons
generic viagra names http://sildenafilsak.com
Цитировать | Сообщить модератору
0 #1351 DustinSwife 23.01.2018 09:26
i http://cialissak.com cialis versus viagra
cialis
cialis cialis commercial
Цитировать | Сообщить модератору
0 #1350 ThomasScoog 23.01.2018 09:00
o sildenafil generic sildenafil generic
sildenafil over the counter
herbal viagra gnc http://sildenafilsak.com
Цитировать | Сообщить модератору
0 #1349 DustinSwife 23.01.2018 08:49
b http://cialissak.com buying cialis online safely
cialis
generic cialis cialis for women
Цитировать | Сообщить модератору
0 #1348 ThomasScoog 23.01.2018 08:26
g check this out cialis otc
buy cialis
tadalafil http://cialissak.com
Цитировать | Сообщить модератору
0 #1347 DustinSwife 23.01.2018 08:18
d http://sildenafilsak.com viagra price
sildenafil price
sildenafil price viagra and alcohol
Цитировать | Сообщить модератору
0 #1346 ThomasScoog 23.01.2018 07:53
a sildenafil sildenafil citrate
sildenafil citrate
viagra reviews http://sildenafilsak.com
Цитировать | Сообщить модератору
0 #1345 DustinSwife 23.01.2018 07:45
n http://sildenafilsak.com does insurance cover viagra
sildenafil citrate
sildenafil 100mg best place to buy viagra online
Цитировать | Сообщить модератору
0 #1344 ThomasScoog 23.01.2018 07:14
t recommended reading sildenafil 100mg
pfizer viagra
what happens if a girl takes viagra http://sildenafilsak.com
Цитировать | Сообщить модератору
0 #1343 DustinSwife 23.01.2018 07:12
b http://genericviagrasak.com buying viagra online
generic viagra
generic viagra is viagra safe
Цитировать | Сообщить модератору
0 #1342 ThomasScoog 23.01.2018 06:44
b generic viagra buy generic viagra online
generic viagra
viagra reviews http://genericviagrasak.com
Цитировать | Сообщить модератору
0 #1341 DustinSwife 23.01.2018 06:41
l http://genericviagrasak.com viagra porn
viagra
generic viagra coupons viagra free samples
Цитировать | Сообщить модератору
0 #1340 ThomasScoog 23.01.2018 06:09
h generic viagra cost of viagra
generic viagra
sildenafil price http://genericviagrasak.com
Цитировать | Сообщить модератору
0 #1339 DustinSwife 23.01.2018 06:05
h http://genericviagrasak.com how viagra works
viagra
viagra what does viagra do
Цитировать | Сообщить модератору
0 #1338 ThomasScoog 23.01.2018 05:35
q click cialis professional
homepage
cialis from india http://cialissak.com
Цитировать | Сообщить модератору
0 #1337 DustinSwife 23.01.2018 05:28
w http://cialissak.com 5mg cialis
cialis usa
cialis best place to buy cialis online
Цитировать | Сообщить модератору
0 #1336 RobinGam 23.01.2018 04:43
j http://canadianpharmacykfc.com canadian pharmacy online canadian pharmacy anybody
Цитировать | Сообщить модератору
0 #1335 Lionelwow 23.01.2018 04:35
u http://modafinilkfc.com armodafinil vs modafinil
Цитировать | Сообщить модератору
0 #1334 RobinGam 23.01.2018 04:09
v http://sildenafilkfc.com is viagra over the counter sildenafil price child
Цитировать | Сообщить модератору
0 #1333 Lionelwow 23.01.2018 04:02
e http://modafinilkfc.com modafinil buy
p http://tadalafilkfc.com cialis over the counter 2017
p http://genericcialiskfc.com cialis cost per pill
Цитировать | Сообщить модератору
0 #1332 RobinGam 23.01.2018 03:35
k http://tadalafilkfc.com order cialis online buy tadalafil usual
h http://sildenafilkfc.com where can i buy viagra sildenafil online anybody
c http://viagraonlinekfc.com generic viagra without a doctor prescription viagra power
Цитировать | Сообщить модератору
0 #1331 Lionelwow 23.01.2018 03:30
s http://canadianpharmacykfc.com canadian pharmacy online
Цитировать | Сообщить модератору
0 #1330 RobinGam 23.01.2018 03:01
q http://sildenafilkfc.com cheap viagra online canadian pharmacy sildenafil may
Цитировать | Сообщить модератору
0 #1329 Lionelwow 23.01.2018 02:59
e http://genericcialiskfc.com cialis daily use
Цитировать | Сообщить модератору
0 #1328 RobinGam 23.01.2018 02:28
h http://levitrakfc.com levitra generic name levitra ah
Цитировать | Сообщить модератору
0 #1327 Lionelwow 23.01.2018 02:27
s http://canadianpharmacykfc.com canadian pharmacy
b http://sildenafilkfc.com discount viagra
b http://viagraonlinekfc.com women taking viagra
Цитировать | Сообщить модератору
0 #1326 RobinGam 23.01.2018 01:54
v http://sildenafilkfc.com price of viagra sildenafil online stone
o http://genericcialiskfc.com generic cialis india more first
h http://tadalafilkfc.com is there a generic for cialis tadalafil online week
Цитировать | Сообщить модератору
0 #1325 Lionelwow 23.01.2018 01:53
f http://genericcialiskfc.com canada cialis
q http://canadianpharmacykfc.com canadian pharmacy
i http://sildenafilkfc.com sildenafil citrate online
Цитировать | Сообщить модератору
0 #1324 Lionelwow 23.01.2018 01:21
r http://sildenafilkfc.com what is herbal viagra
Цитировать | Сообщить модератору
0 #1323 RobinGam 23.01.2018 00:49
f http://modafinilkfc.com modafinil reviews read more used
k http://tadalafilkfc.com cialis from india generic tadalafil laughed
f http://viagraonlinekfc.com sildenafil online buy viagra online shall
Цитировать | Сообщить модератору
0 #1322 Lionelwow 23.01.2018 00:17
l http://tadalafilkfc.com tadalafil citrate
Цитировать | Сообщить модератору
0 #1321 RobinGam 23.01.2018 00:16
m http://genericcialiskfc.com generic for cialis generic cialis full
Цитировать | Сообщить модератору
0 #1320 RobinGam 22.01.2018 23:45
y http://viagraonlinekfc.com what is sildenafil cheap viagra 100mg everybody
Цитировать | Сообщить модератору
0 #1319 Lionelwow 22.01.2018 23:43
b http://viagraonlinekfc.com viagra overdose
Цитировать | Сообщить модератору
0 #1318 RobinGam 22.01.2018 23:13
g http://levitrakfc.com generic levitra levitra generic name thoughts
c http://modafinilkfc.com modafinil for adhd www believe
k http://genericcialiskfc.com cialis cost generic cialis cheap didn't
Цитировать | Сообщить модератору
0 #1317 Lionelwow 22.01.2018 23:10
w http://canadianpharmacykfc.com canadian pharmacy
Цитировать | Сообщить модератору
0 #1316 RobinGam 22.01.2018 22:40
k http://genericcialiskfc.com cialis patent expiration date generic cialis canada pharmacy hope
x http://tadalafilkfc.com cialis view web page line
q http://levitrakfc.com buy generic levitra levitra waiting
Цитировать | Сообщить модератору

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Дополнительная информация