Алтай албатыныҥ, алтай кижиниҥ адаанын кем алар, кем корыыр!?

Рейтинг:   / 0

      Кӱпчеген jypтaҥ ыраак joк Кара-Суу деп jepдe je ле деген крестти Чуйдыҥ јолыла jopыктaraн улус кӧргӧн лӧ бопор. Кенетийин тура берген кресттеҥ улус чочып: «Эмди не боло берди, кемниҥ сӧӧгин jyyrылап салды не?» - деп менеҥ суражып турдылар. Мен Кӱпчеген jypттыҥ jep jaнынаҥ иштеер камызыныҥ jaaны болуп турганым учун, байла, улус бу суракла меге баштанганы ол. Мыныҥ јартына чыгарга мен Оҥдойдо абыска jeттим. «Крестти неге учурлап тургусканар, крест тургузарга јӧпти кем берген?»- деп сураарымда, абыс «Кӱпчегенниҥ |урт администрациязыныҥ алдындагы jaaны Кебеков Ю.Н. берген» - деп, айтты. «Крестти тургузардаҥ озо сход jyyn, jypт јаткан албатынаҥ јӧп сураар керек эмес пе?» - дезем, абыс: «Сениҥ керегиҥ joк, кайда тургузар кӱӱним бар, анда тургузарым, сен мени канайдып та болбозыҥ” - деп, атыйлана берди.

 


Абысла аайлашпайтан турус дейле, jaнып ийдим. Бу учуралдыҥ кийнинеҥ ӱч-тӧрт ай ӧдӱп калган. Мен ол керегинде ундып та салгам.

Бир кӱн, 26 июльда, бистиҥ участковый Урчимаев А. «абыс сени крест сындырып салган деп угузу бичик бичип салган, Оҥдойдӧӧн шылууга барарыҥ, машинага отур» деди. Оҥдойго jeдип, Урчимаев А. «Крестти сен не ооткоҥ?» - деп, шылап баштады. ”Мен оотпогом” - дезем, «Joк, сен ооткоҥ” – деп, албаданып ла jaт. Абыс «А.Т Табаевтеҥ ӧскӧ крестти кем де сындырбас» - деп, айткан эмтир. Оныҥ учун Урчимаевтиҥ албаданып јатканы ол болтыр.        .

Экинчи кӱн, 27 июльда, Урчимаев А. ойто ло келди, база катап шылууга апарар деп. Мениҥ ӱйим «Сен кандый да доказательство joгынаҥ бу кижини не бурулап тургаҥ? Кем кӧргӧн, Олег крест сындырып ]атканын?» - деп, сураарда Урчимаев А.: «абыс амыр бербей jaт, бу крест учун религиозный jyy башталарга jaт» - деп, каруузын берди.

Оҥдойго апарала ойто ло «Крестти не сындыргаҥ, канай сындыргаҥ, кайдӧӧн чачкаҥ?» - деп ле, оноҥ до ӧскӧ сурактар берип баштады. «Мен кандый да крест оотпогом, jopыктaп jӱpeлe ыраактаҥ кӧргӧм, ондо крест турганын ол ло, ӧскӧ айдар немем joк» дезем, бӱтпес. Онойып эҥирге jeтиpe туткылады. Аймактыҥ полициязыныҥ jaaны Шадрин А.Б.: «бир будыҥа отурып ий (приседание) божодып ийерим деерде, сынган будым jacтыpa бӱдӱп калган, отурып болбозым дееримде, айса, камерада кондыра отурарыҥ» деди.

Ӱчинчи катап 20 августта база катап келерде, мениҥ ӱйимниҥ «эмди не боло берди?» - деген сурагына «ойто ло Коробейников С.Н.-ҥ угузузыла келдис» деди. Оҥдойго апарып Урчимаев А. шылап турала «крестти мен оотком деп бойыҥа алынып ийзеҥ, cere не де болбос, коркыба» деп албадаган. Мен, анда болбогон кижи, этпеген немени канайып алынатам, мойноп ийдим.

Мени актуга jaбapлaп, камерага кондыра туткан учун абыс ла участковый Урчимаевке удура угузу бичик бичип, Оҥдой jypттыҥ japгызынa табыштырып бердим.

Ӱлӱрген айдыҥ 20-чи кӱнинде 9 ч. эртен тура japгы ӧткӱрилген. Japгыгa абыс ла Оҥдой аймактыҥ полициязыныҥ jaaны майор Шадрин А.Б. келгиледи. Судтыҥ алдында секретарьдыҥ экелип берген документтерин ачып кӧрӧлӧ, кайкап отурып калдым. Абыстыҥ «Табаев А.Т. угрожал разрушить крест» деп, ады-јолымды чокым japт бичиген угузу бичигинде мениҥ ады-јолымды joгoлтып, ойто «неизвестное лицо совершил кражу могильного креста» деп кубултып салтыр. Эмди кӧрӧр болзо, участковый Урчимаев А. мени, крест учун эмес, эзирик болгон деп, Оҥдойдӧӧн тарткан эмтир. Айла, кажы ла протоколдо мениҥ учун та кем де кол салып койтыр. Онойып, japгы мениҥ угузу бичигимдеги некелтелердеҥ мойноп салганын угусты.

Japгы jӧп чыгарарга белетенип jӱpe берген ӧйдӧ абыс биске «слер алтайлар эмезеер, калмыктар, слер Алтайда алдынан бери jaтпаганap» деп japтады. Абыс Коробейниковтыҥ бу сӧстӧрин канайда оҥдоор? Алтай албатыны бойыныҥ кудай jaҥы joк эделе, эмди дезе тӧрӧли joк артырарга турган ба? Мындый шӱӱлтени эдерге ол, байла, бистиҥ атту-чуулу бичиичи алтай интеллигенциябыстыҥ «алтайлар Кыдаттаҥ келген» деп бичигендерине тайанып турган ба, айса, база кайдаҥ да кандый да jeтирӱлеp алып турган ба, онок ӧскӧ ого андый санаа кайдаҥ келет эмеш.

Сыгын айдыҥ 6-чы кӱнинде Кӱпчеген jypттa сходко 62 кижи турушты. Оҥдойдоҥ РОВД-ныҥ jaaны Шадрин А.Б., абыс Коробейников С.Н., jepдиҥ сурагыла комитеттиҥ jaaны А.О. Амыев ле о.ӧ. болдылар. Јурт-бойыныҥ сурактары кӧрулген кийнинеҥ абыс Коробейников С.Н. сӧс алып, Кара-Сууныҥ оозында тургузылган крест керегинде куучындап, анда Чуйдыҥ joлын ӧткӱрип турар ӧйдӧ божогон улустыҥ ортозында абыс кижи болгон деди. Jypттыҥ улузы крест тургузарын japaтпай, абысла jӧп эмезин угусты. Кӱпчеген jypттыҥ эмдиги башчызы, Мандаев В.П. бойыныҥ куучынында Алтайыстыҥ байлу ажузы Чике-Таманда кайа-таштарда туристтердиҥ ады-јолдоры бичилгенин japaтпaй турганын угузып, ол кайа-таштар арчылып калган болзо, jaкшы болор эди деген кӱӱнземелин абыска јетирди.

Чуйдыҥ joлын тударда кӧп улус божогоны jaжыт эмес. Олордыҥ ортозында jaҥыс ла абыс эмес, ӧскӧ дӧ кудай jaҥын jaҥдаган ла башкарган  улус болгон.

А.Т. Табаев

Комментарии   

0 #28 Third Grade Homework 13.02.2018 00:00
write essays for me essay questions for interview essays george orwell persuasive essays
Цитировать | Сообщить модератору
0 #27 Rick 06.02.2018 19:28
best diet pills
weight loss
pills that work: http://regimenforfeit.com/
new diet pill
weight loss pills: http://regimenforfeit.com/
weight loss pills that work
Цитировать | Сообщить модератору
0 #26 Payday Loans 02.02.2018 21:11
online personal loans loans online loans online loans online
Цитировать | Сообщить модератору
0 #25 Easy Payday Loan 02.02.2018 19:58
personal loans online emergency loans no credit check personal loans poor credit loans online
Цитировать | Сообщить модератору
0 #24 Personal Loans 02.02.2018 09:55
payday usa personal loans with bad credit personal loans with bad credit bad credit loans
Цитировать | Сообщить модератору
0 #23 Online Payday Loan 02.02.2018 01:25
payday loans online payday loans no credit check payday loans no credit check payday loans no credit check
Цитировать | Сообщить модератору
0 #22 Payday 01.02.2018 15:16
payday loan payday loans near me open now faxless payday loan faxless payday loans
Цитировать | Сообщить модератору
0 #21 Direct Lender Loans 31.01.2018 20:32
same day loans same day loans same day payday loans same day loans
Цитировать | Сообщить модератору
0 #20 Online Payday Loans 31.01.2018 02:36
same day loans private lender loans without a credit check loan today
Цитировать | Сообщить модератору
0 #19 Shonda 04.10.2017 08:43
This is the best presentation I found! Thank you!
It has been very helpful!

Here is my webpage; How to Write a Thesis in LaTeX pt
1: http://writesuperessay.us/video/how-to-write-a-thesis-in-latex-pt-1-basic-structure-vid-gFAQd0ueIMc
Цитировать | Сообщить модератору

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Дополнительная информация