Алтай албатыныҥ, алтай кижиниҥ адаанын кем алар, кем корыыр!?

Рейтинг:   / 0

      Кӱпчеген jypтaҥ ыраак joк Кара-Суу деп jepдe je ле деген крестти Чуйдыҥ јолыла jopыктaraн улус кӧргӧн лӧ бопор. Кенетийин тура берген кресттеҥ улус чочып: «Эмди не боло берди, кемниҥ сӧӧгин jyyrылап салды не?» - деп менеҥ суражып турдылар. Мен Кӱпчеген jypттыҥ jep jaнынаҥ иштеер камызыныҥ jaaны болуп турганым учун, байла, улус бу суракла меге баштанганы ол. Мыныҥ јартына чыгарга мен Оҥдойдо абыска jeттим. «Крестти неге учурлап тургусканар, крест тургузарга јӧпти кем берген?»- деп сураарымда, абыс «Кӱпчегенниҥ |урт администрациязыныҥ алдындагы jaaны Кебеков Ю.Н. берген» - деп, айтты. «Крестти тургузардаҥ озо сход jyyn, jypт јаткан албатынаҥ јӧп сураар керек эмес пе?» - дезем, абыс: «Сениҥ керегиҥ joк, кайда тургузар кӱӱним бар, анда тургузарым, сен мени канайдып та болбозыҥ” - деп, атыйлана берди.

 


Абысла аайлашпайтан турус дейле, jaнып ийдим. Бу учуралдыҥ кийнинеҥ ӱч-тӧрт ай ӧдӱп калган. Мен ол керегинде ундып та салгам.

Бир кӱн, 26 июльда, бистиҥ участковый Урчимаев А. «абыс сени крест сындырып салган деп угузу бичик бичип салган, Оҥдойдӧӧн шылууга барарыҥ, машинага отур» деди. Оҥдойго jeдип, Урчимаев А. «Крестти сен не ооткоҥ?» - деп, шылап баштады. ”Мен оотпогом” - дезем, «Joк, сен ооткоҥ” – деп, албаданып ла jaт. Абыс «А.Т Табаевтеҥ ӧскӧ крестти кем де сындырбас» - деп, айткан эмтир. Оныҥ учун Урчимаевтиҥ албаданып јатканы ол болтыр.        .

Экинчи кӱн, 27 июльда, Урчимаев А. ойто ло келди, база катап шылууга апарар деп. Мениҥ ӱйим «Сен кандый да доказательство joгынаҥ бу кижини не бурулап тургаҥ? Кем кӧргӧн, Олег крест сындырып ]атканын?» - деп, сураарда Урчимаев А.: «абыс амыр бербей jaт, бу крест учун религиозный jyy башталарга jaт» - деп, каруузын берди.

Оҥдойго апарала ойто ло «Крестти не сындыргаҥ, канай сындыргаҥ, кайдӧӧн чачкаҥ?» - деп ле, оноҥ до ӧскӧ сурактар берип баштады. «Мен кандый да крест оотпогом, jopыктaп jӱpeлe ыраактаҥ кӧргӧм, ондо крест турганын ол ло, ӧскӧ айдар немем joк» дезем, бӱтпес. Онойып эҥирге jeтиpe туткылады. Аймактыҥ полициязыныҥ jaaны Шадрин А.Б.: «бир будыҥа отурып ий (приседание) божодып ийерим деерде, сынган будым jacтыpa бӱдӱп калган, отурып болбозым дееримде, айса, камерада кондыра отурарыҥ» деди.

Ӱчинчи катап 20 августта база катап келерде, мениҥ ӱйимниҥ «эмди не боло берди?» - деген сурагына «ойто ло Коробейников С.Н.-ҥ угузузыла келдис» деди. Оҥдойго апарып Урчимаев А. шылап турала «крестти мен оотком деп бойыҥа алынып ийзеҥ, cere не де болбос, коркыба» деп албадаган. Мен, анда болбогон кижи, этпеген немени канайып алынатам, мойноп ийдим.

Мени актуга jaбapлaп, камерага кондыра туткан учун абыс ла участковый Урчимаевке удура угузу бичик бичип, Оҥдой jypттыҥ japгызынa табыштырып бердим.

Ӱлӱрген айдыҥ 20-чи кӱнинде 9 ч. эртен тура japгы ӧткӱрилген. Japгыгa абыс ла Оҥдой аймактыҥ полициязыныҥ jaaны майор Шадрин А.Б. келгиледи. Судтыҥ алдында секретарьдыҥ экелип берген документтерин ачып кӧрӧлӧ, кайкап отурып калдым. Абыстыҥ «Табаев А.Т. угрожал разрушить крест» деп, ады-јолымды чокым japт бичиген угузу бичигинде мениҥ ады-јолымды joгoлтып, ойто «неизвестное лицо совершил кражу могильного креста» деп кубултып салтыр. Эмди кӧрӧр болзо, участковый Урчимаев А. мени, крест учун эмес, эзирик болгон деп, Оҥдойдӧӧн тарткан эмтир. Айла, кажы ла протоколдо мениҥ учун та кем де кол салып койтыр. Онойып, japгы мениҥ угузу бичигимдеги некелтелердеҥ мойноп салганын угусты.

Japгы jӧп чыгарарга белетенип jӱpe берген ӧйдӧ абыс биске «слер алтайлар эмезеер, калмыктар, слер Алтайда алдынан бери jaтпаганap» деп japтады. Абыс Коробейниковтыҥ бу сӧстӧрин канайда оҥдоор? Алтай албатыны бойыныҥ кудай jaҥы joк эделе, эмди дезе тӧрӧли joк артырарга турган ба? Мындый шӱӱлтени эдерге ол, байла, бистиҥ атту-чуулу бичиичи алтай интеллигенциябыстыҥ «алтайлар Кыдаттаҥ келген» деп бичигендерине тайанып турган ба, айса, база кайдаҥ да кандый да jeтирӱлеp алып турган ба, онок ӧскӧ ого андый санаа кайдаҥ келет эмеш.

Сыгын айдыҥ 6-чы кӱнинде Кӱпчеген jypттa сходко 62 кижи турушты. Оҥдойдоҥ РОВД-ныҥ jaaны Шадрин А.Б., абыс Коробейников С.Н., jepдиҥ сурагыла комитеттиҥ jaaны А.О. Амыев ле о.ӧ. болдылар. Јурт-бойыныҥ сурактары кӧрулген кийнинеҥ абыс Коробейников С.Н. сӧс алып, Кара-Сууныҥ оозында тургузылган крест керегинде куучындап, анда Чуйдыҥ joлын ӧткӱрип турар ӧйдӧ божогон улустыҥ ортозында абыс кижи болгон деди. Jypттыҥ улузы крест тургузарын japaтпай, абысла jӧп эмезин угусты. Кӱпчеген jypттыҥ эмдиги башчызы, Мандаев В.П. бойыныҥ куучынында Алтайыстыҥ байлу ажузы Чике-Таманда кайа-таштарда туристтердиҥ ады-јолдоры бичилгенин japaтпaй турганын угузып, ол кайа-таштар арчылып калган болзо, jaкшы болор эди деген кӱӱнземелин абыска јетирди.

Чуйдыҥ joлын тударда кӧп улус божогоны jaжыт эмес. Олордыҥ ортозында jaҥыс ла абыс эмес, ӧскӧ дӧ кудай jaҥын jaҥдаган ла башкарган  улус болгон.

А.Т. Табаев

Комментарии   

0 #19 Shonda 04.10.2017 08:43
This is the best presentation I found! Thank you!
It has been very helpful!

Here is my webpage; How to Write a Thesis in LaTeX pt
1: http://writesuperessay.us/video/how-to-write-a-thesis-in-latex-pt-1-basic-structure-vid-gFAQd0ueIMc
Цитировать | Сообщить модератору
0 #18 Ramiro 30.09.2017 03:02
It has never been easier to prefer between the rewriting services,
as all customer opinions and testimonials are gathered in anyone place as a service to
you to pick the best. Bolt bad supremacy and as
a end result wretched endure by consulting any rewording website reviews.
Utterly written testimonials will manual you during the dispose of of selecting the
united and but transfiguration usefulness that will in good shape your needs.


Check out my web site http://linguagymnastics.com: http://linguagymnastics.com
Цитировать | Сообщить модератору
0 #17 Georgia 29.09.2017 15:15
I know this is an old video, so it's very unlikely they'll see this comment, but the
correct term is "Asocial". There's a difference. (Wouldn't care
much if this wasn't an educational channel)

my blog post Creative Writing: http://writesuperessay.us/video/creative-writing-4-easy-steps-an-essay-writer-must-know-vid-6Y2_oQobo_0
Цитировать | Сообщить модератору
0 #16 Gabriela 29.09.2017 09:54
I've been writing and re-writing the same story for the last seven years.
And I'm not even trying to get published!

Here is my webpage: Silver service procedures: http://writesuperessay.us/video/silver-service-procedures-vid-8jVoMYMoVfs
Цитировать | Сообщить модератору
0 #15 Keenan 26.09.2017 13:46
List your Wattapd down below and I'll follow
you and read your books( if you have any). But you have to
do the same to me.
My Wattpad is tgmark

my web blog ... KEY TO
ENGLISH PREPOSITIONS IN ENGLISH GRAMMAR.: http://writesuperessay.us/video/key-to-english-prepositions-in-english-grammar-lessons-for-beginners-and-intermediate-level-vid-1cmF_VT_NV8
Цитировать | Сообщить модератору
0 #14 Mae 22.09.2017 11:00
A very healthy attitude towards work and improvement,
imho. This is what success takes. Realism. Working at
it. A generally optimistic attitude towards what what that work might result in.
Humility, with some assertiveness.

Check out my webpage :: C++ Qt 58: http://writesuperessay.us/video/c-qt-58-qt-book-reviews-vid-d3cC_7Nprbw
Цитировать | Сообщить модератору
0 #13 Naomi 08.09.2017 11:15
Businesses are erasing the boundaries between nations and as a fruit, communication act the essential part in expanding your reach as
entrepreneur. Communication, in this matter, is the wit to
translate between any lingua franca brace there is and the rewrite services increase has made it steady easier.
You valid have to coerce sure the company you trust your rendition offers adequate serving, which can be verified
beside checking the reviews of the particular one.


Also visit my webpage :: The Word Point: http://thewordpoint.my-free.website
Цитировать | Сообщить модератору
0 #12 Epifania 04.09.2017 16:49
http://slotsmegacasino.com/ - casinos online
casino online usa
casino online usa: http://slotsmegacasino.com/
Цитировать | Сообщить модератору
0 #11 Latoya 02.09.2017 07:58
http://carxxinsurancexx.org/ - cheap car insurance quotes
cheap auto insurance
car insurance quotes: http://carxxinsurancexx.org/
Цитировать | Сообщить модератору
0 #10 Edgar 30.08.2017 03:57
http://richcasino2online.com/ - free casino games
free casino games
online casinos: http://richcasino2online.com/
Цитировать | Сообщить модератору

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Дополнительная информация